GAZ

kwalifikacje komisji powoływanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki /m.in. SEP, SIMP, SPE /

Wszystkie szkolenia mogą być przeprowadzone jako indywidualne lub grupowe

Wszystkie szkolenia możemy przeprowadzić we wskazanym miejscu i czasie przez Zleceniodawcę

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych (uprawnienia Dozoru/Eksploatacji Grupa3 ) 

w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

Pkt

wgzał. nr 1 do Rozp.

Nazwa kursu:

 

Eksploatacja na stanowisku

Dozoru i / lub Eksploatacji:

Proponowana forma kształcenia

Instruktaż

ilość godzin

Seminarium

ilość godzin

1

urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu

1 - 3

5

2

urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie,mieszalnie;

1 - 3

5

3

urządzenia do magazynowania paliw gazowych

1 - 3

5

4

sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne,stacje gazowe)

1 - 3

5

5

sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)

1 - 3

5

6

urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

1 - 3

5

7

urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

1 - 3

5

8

przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

1 - 3

5

9

turbiny gazowe

1 - 3

5

10

aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

1 - 3

Do każdego z punktów

 

 

Inne proponowane szkolenia z zakresu:

 

Nazwa kursu:

Seminarium

Montaż urządzeń i instalacji gazowych

5

Montaż kuchenek gazowych

5

Dłuższe szkolenia ustalamy indywidualnie.

 

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. Dz.U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003, poz 828

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com